สิ่งที่เป็น

posted on 06 Feb 2010 22:07 by poerporjai
ติดอยู่ที่ปาก อยากอยู่ที่ใจ

edit @ 6 Feb 2010 22:09:05 by por☂ai

Comment

Comment:

Tweet